Mgr. Katarína Vozárová - riaditeľ

0911575799

 

Mgr. Zoltan Vereš - psychológ

0911011639

 

Mgr. Karol Kristev - psychológ

Mgr. Katarína Halkovičová - psychológ

Mgr. Alena Leščáková - špeciálny pedagóg

 

Mgr. Mária Cirbusová - logopéd

0907575626

 

Ing. Mária Wantrubová - metodik pre výchovne poradenstvo a profesijnú orientáciu

0911636399

 

Bc. Jana Jakubcová - hospodár, účtovník  

0911717199