CPaP je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) Zákona č. 25/2006 verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

                                                        

20.01.2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava priestorov                                    
26.01.2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Sťahovanie CPPPaP Levoča                                 
  • Správa
24.11.2015
Prieskum trhu - Dodanie a inštalácia dátového servra                                 

Verejný obstarávateľ:

         CPaP Levoča

    Sídlo:

    •  Ružová ulica 91/1,                    054 01  Levoča