PaedDr. Alena Leščáková - riaditeľ

                lescakova.alena@cpppple.sk

                                tel: 0911 575799

Mgr. Zoltán Vereš - psychológ                             

                veres.zoltan@cpppple.sk

                                tel: 0911 011639                  

Mgr. Karol Kristev - psychológ        

                kristev.karol@cpppple.sk

                                tel: 0911 514711

Mgr. Jana Šefčíková  - psychológ     

                sefcikova.jana@cpppple.sk

                                tel: 0911 492095     

Mgr. Ľubica Babejová - psychológ

                  babejova.lubica@cpppple.sk    

                                tel. 0948 995498
PaedDr. Alena Leščáková - špeciálny pedagóg    

lescakova.alena@cpppple.sk

                               tel: 0911 489945

PhDr. Pavla Leščáková - špeciálny pedagóg      

                pavla.lescakova@cpppple.sk

                                                tel: 0944 168459

PaedDr. Marta Olejárová - špeciálny pedagóg

                olejarova.marta@cpppple.sk       

                                                tel. 0940 948110

Mgr. Pavlína Podolinská - logopéd      

                 podolinská.pavlina@cpppple.sk

                                                tel: 0911 492095

Mgr. Silvia Džuganová- sociálny pedagóg        

                dzuganova.silvia@cpppple.sk

                             tel: 0911 807049

 Ing. Mária Wantrubová - kariérový poradca, metodik pre výchovné poradenstvo a  profesijnú orientáciu      

                wantrubova.maria@cpppple.sk

                               tel: 0911 636399         

      
Jana Plačková
- ekonómka 

                               tel: 0911 717199  

Mgr. Andrea Plačková- personalista, administratívny zamestnanec

                plackova.andrea@cpppple.sk    

                                tel. 0940 948019

CPPPaP

Ružová ulica 91/1

054 01 Levoča

cpppple@cpppple.sk

tel:+421-53-4511968